Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Instalacje gazowe i klimatyzacja
Efekt kształcenia:
Student powinien posiadać umiejętność obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
  • IN2A_U03
    potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników przy użyciu narzędzi informatycznych również w języku obcym
  • IN2A_U06
    potrafi wykorzystać poznane modele obliczeniowe i metody do analizy i projektowania procesów zachodzących w ośrodkach porowatych i systemach dystrybucji płynów