Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy gazownictwa ziemnego
Efekt kształcenia:
Student będzie znał rodzaje gazów palnych, metody ich pozyskiwania i określania własności oraz metody pomiaru ilościowego i jakościowego gazu
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W02
    ma podstawy wiedzy w zakresie fizyki ogólnej stanowiące podstawę do rozumienia i wykorzystania praw przyrody do opisu procesów fizycznych w technice. Zna podstawy budowy materii i rodzaje oddziaływań. ma podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki klasycznej, zasad zachowania, mechanika płynów, podstawy teorii względności, pola elektrycznego, elektryczności, pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, równań Maxwella
  • GG1A_W03
    ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu
  • GG1A_W25
    ma podstawową wiedzę z zakresu termodynamiki technicznej i własności PVT