Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy gazownictwa ziemnego
Efekt kształcenia:
Student będzie umiał dobrać technologię oczyszczania gazu w zależności od jego zastosowania
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W17
    zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu i obliczeń inżynierskich
  • GG1A_W25
    ma podstawową wiedzę z zakresu termodynamiki technicznej i własności PVT