Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika płynów II
Efekt kształcenia:
Student posiada uporządkowaną ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych równań mechaniki płynów.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_W01
    ma szczegółową wiedzę w zakresie: termodynamiki, przepływów w ośrodkach porowatych, hydromechaniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania procesów zachodzących w złożach węglowodorów
  • IN2A_W02
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i gazowniczej
  • IN2A_W03
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i inżynierii gazowniczej