Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika płynów II
Efekt kształcenia:
Student powinien posiadać umiejetność wykonywania obliczeń parametrów przepływu w przewodach pod ciśnieniem.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_W02
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i gazowniczej
  • IN2A_U06
    potrafi wykorzystać poznane modele obliczeniowe i metody do analizy i projektowania procesów zachodzących w ośrodkach porowatych i systemach dystrybucji płynów
  • IN2A_U10
    potrafi zastosować podejście systemowe przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem procesów zachodzących w inżynierii naftowej i inżynierii gazowniczej, wykorzystując wiedzę pochodzącą z różnych źródeł