Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika płynów II
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozwiązać zagadnienia brzegowe z zakresu hydrostatyki i dynamiki płynów
Powiązania z EKK:
  • IN2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej w tym anglojęzycznej, specjalistycznych baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IN2A_U06
    potrafi wykorzystać poznane modele obliczeniowe i metody do analizy i projektowania procesów zachodzących w ośrodkach porowatych i systemach dystrybucji płynów
  • IN2A_U09
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne