Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Automatyka, telemetria i sterowanie procesami
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_W03
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i inżynierii gazowniczej
  • IN2A_W07
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej oraz wiertnictwa naftowego
  • IN2A_W10
    zna podstawy działania specjalistycznych programów komputerowych i metod obliczeniowych stosowanych przy symulacji eksploatacji złóż i magazynów węglowodorów