Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Automatyka, telemetria i sterowanie procesami
Efekt kształcenia:
Zna ogólne zasady i metody zastosowania przyrządów elektrycznych do pomiarów wielkości fizycznych cieczy i gazów.
Powiązania z EKK:
 • IN2A_W02
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i gazowniczej
 • IN2A_W03
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i inżynierii gazowniczej
 • IN2A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład na powierzchniowego wyposażenia i zagospodarowania złóż węglowodorów
 • IN2A_W07
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej oraz wiertnictwa naftowego