Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automatyka, telemetria i sterowanie procesami
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne przepływu gazu oraz opracować i przedstawić ich wyniki, potrafi wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_U03
    potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników przy użyciu narzędzi informatycznych również w języku obcym
  • IN2A_U06
    potrafi wykorzystać poznane modele obliczeniowe i metody do analizy i projektowania procesów zachodzących w ośrodkach porowatych i systemach dystrybucji płynów