Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci dystrybucyjne gazu
Efekt kształcenia:
Zasady sporządzania projektów gazociągów.
Powiązania z EKK:
 • IN1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IN1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • IN1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej również w języku obcym
 • IN1A_U07
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do projektowania, analizy i oceny wykonywanych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej
 • IN2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej w tym anglojęzycznej, specjalistycznych baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie