Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Efekt kształcenia:
Student będzie znał metody określania jakości gazu i koncentracji występującycyh w nim zanieczyszczeń
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W03
    ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu
  • GG1A_W25
    ma podstawową wiedzę z zakresu termodynamiki technicznej i własności PVT
  • IN1A_W03
    ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu