Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Efekt kształcenia:
Student będzie znał podstawy teoretyczne procesów adsorpcji, absorpcji i niskotemperaturowej separacji gazu
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W03
    ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu