Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Efekt kształcenia:
Student będzie znał charakterystykę procesów uzdatniania gazu ziemnego i kryterium ich doboru
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W03
    ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu
  • IN1A_W07
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym
  • IN1A_W08
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia dotyczące budowy gazociągów i ropociągów