Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Efekt kształcenia:
Student posiądzie umiejętność zaprojektowania separatora grawitacyjnego i obliczania podstawowych jego parametrów
Powiązania z EKK:
 • IN1A_W02
  ma podstawy wiedzy w zakresie fizyki ogólnej stanowiące podstawę do rozumienia i wykorzystania praw przyrody do opisu procesów fizycznych w technice. Zna podstawy budowy materii i rodzaje oddziaływań. ma podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki klasycznej, zasad zachowania, mechanika płynów, podstawy teorii względności, pola elektrycznego, elektryczności, pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, równań Maxwella
 • IN1A_W03
  ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu
 • IN1A_W07
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym
 • IN1A_W08
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia dotyczące budowy gazociągów i ropociągów
 • IN1A_W14
  zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden specjalistyczny pakiet oprogramowania, służący do obliczeń inżynierskich