Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Efekt kształcenia:
Student posiądzie umiejętność wyliczania czasu trwania poszczególnych cykli okresowych procesów adsorpcyjnych i absorpcyjnych
Powiązania z EKK:
 • IN1A_W02
  ma podstawy wiedzy w zakresie fizyki ogólnej stanowiące podstawę do rozumienia i wykorzystania praw przyrody do opisu procesów fizycznych w technice. Zna podstawy budowy materii i rodzaje oddziaływań. ma podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki klasycznej, zasad zachowania, mechanika płynów, podstawy teorii względności, pola elektrycznego, elektryczności, pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, równań Maxwella
 • IN1A_W03
  ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu
 • IN1A_W08
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia dotyczące budowy gazociągów i ropociągów
 • IN1A_W16
  zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów i obliczeń inżynierskich