Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Recent developments and applications of refractories (Dr hab. Janusz Zborowski)
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe źródła, czasopisma i materiały konferencyjne, literatury angielskojęzycznej dotyczącej prac badawczych, technologii i zastosowań materiałów ogniotrwałych
Powiązania z EKK:
 • CE2A_W13
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
 • CE1A_W10
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • TC2A_W17
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
 • IM2A_W15
  Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych
 • TC1A_W07
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • IM1A_W18
  Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach