Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy technologii zabezpieczania i konserwacji wyrobów ze szkła i emalii
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedze z zakresu technologii wytwarzania wyrobów szklanych i emalii celem doboru właściwych technik renowatorsko-konserwatorskich
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W08
    ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej
  • TC1A_W05
    ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
  • IM1A_W03
    Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego