Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody i narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych i technologicznych
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych
Powiązania z EKK:
 • TC2A_U04
  potrafi zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska
 • TC2A_U09
  potrafi określić wpływ i reaktywność substancji chemicznych i materiałów na środowisko naturalne
 • TC2A_U13
  potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych
 • IM2A_U11
  Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów