Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Advanced chemical analysis
Efekt kształcenia:
Student will gain extended knowledge of modern analytical methods.
Powiązania z EKK:
 • IM1A_W03
  Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego
 • IM2A_W03
  Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej
 • IM1A_W03
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki chemii i mechaniki niezbędną do zastosowania w problemach technologii materiałowej
 • IM2A_W03
  Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki chemii i mechaniki niezbędną do zastosowania w problemach technologii materiałowej
 • CB1A_W03
  ma ugruntowana i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, analityczną oraz chemię polimerów w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w budownictwie oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów
 • CE1A_W01
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,
 • TC2A_W09
  ma podbudowaną teoretycznie i poszerzoną wiedzę o metodach analitycznych i zasadach ich doboru w systemach zarządzania jakością w gospodarce surowcowej i produkcji.
 • IM2A_W03
  Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
 • TC1A_W01
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych
 • IM1A_W03
  Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego
 • TC1A_W01
  Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia chemii (nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej, jądrowej i radiochemii), podstawowe zasady termodynamiki oraz prawa inżynierii chemicznej