Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Advanced chemical analysis
Efekt kształcenia:
Student will be able to plan and realize the analytical procedure relevant to a given problem.
Powiązania z EKK:
 • IM1A_U07
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
 • TC2A_U04
  Absolwent potrafi zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych i przybliżonych, zgodnie z metodologią BAT
 • IM2A_U06
  Potrafi przygotować i przedstawić prezentację, również w języku obcym, na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • IM1A_U07
  Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi i wykorzystać je do wizualizacji i przetwarzania danych doświadczalnych
 • IM2A_U06
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do opracowania wyników i analizy problemów z zakresu nauki o materiałach
 • CB1A_U15
  potrafi formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie stosując metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
 • CE1A_U10
  potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach
 • TC2A_U04
  potrafi zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska
 • IM2A_U06
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
 • TC1A_U07
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • IM1A_U07
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały
 • TC1A_U07
  Absolwent potrafi pracować samodzielnie i w zespole