Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
BioSurface Engineering (Prof. Dieter Scharnweber)
Efekt kształcenia:
Knows the principles of immobilization of biologically active molecules on biomaterials’ surface
Powiązania z EKK:
  • IM1A_U02
    Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się
  • IM1A_U11
    Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty.