Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
BioSurface Engineering (Prof. Dieter Scharnweber)
Efekt kształcenia:
Is able to work in a team and communicate pieces of information on biosurface engineering in a clear and comprehensive way
Powiązania z EKK:
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych