Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Efekt kształcenia:
Zna podstawy mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystanie do badań materiałów
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W02
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań