Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać odpowiednią metodę mikroskopową do badania materiałów
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
  • IM2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach