Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać logiczne wnioski
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki