Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Efekt kształcenia:
Ma wysoką świadomość pracy zepołowej
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • IM2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem