Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich
Powiązania z EKK:
  • CE2A_W11
    ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich
  • CE2A_W12
    posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu