Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej
Powiązania z EKK:
  • CE2A_U09
    potrafi zaprojektować, wytworzyć wyroby ceramiczne o określonych parametrach użytkowych dostosowany do renowacji zabytków budowlanych
  • CE2A_U11
    potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki do rozwiązywania problemów technologicznych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych