Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej
Powiązania z EKK:
  • CE2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • CE2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych