Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W11
    zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada rozszerzoną wiedzę o przemysłowych zagrożeniach środowiska oraz o metodach ich ograniczania zgodnie z wymaganiami BAT
  • TC2A_W16
    posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu