Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Syntesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych,
Powiązania z EKK:
 • CE2A_U02
  posiada poszerzone i pogłębione umiejętności z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych
 • CE1A_U06
  potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych, potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się