Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Syntesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów
Powiązania z EKK:
 • CE2A_W01
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów
 • CE2A_W03
  zna podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia stosowane przy projektowaniu wyrobów ceramicznych
 • CE1A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów
 • TC1A_W06
  ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • IM1A_W05
  Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych, ich szybkości oraz efektów energetycznych