Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie innowacjami
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W13
    ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
  • IM1A_W20
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów
  • IM1A_W21
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej