Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie innowacjami
Efekt kształcenia:
Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U16
    ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IM1A_U05
    Ma umiejętność samokształcenia się