Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza algorytmów
Efekt kształcenia:
Student zna metody praktycznej analizy złożoności obliczeniowej i poprawności algorytmów.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W09
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu modelowania procesów fizycznych