Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza algorytmów
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaproponować i zaimplemementować  rozwiązanie problemu NP-zupełnego.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IS2A_U09
    potrafi wykonać dokumentację złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji