Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bioceramics
Efekt kształcenia:
Student knows the classification of ceramic biomaterials and scope of their application in medicine.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W03
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
  • IM2A_W15
    Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych