Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bioceramics
Efekt kształcenia:
Student knows and understands the concepts associated with the production of bioceramics (raw materials, molding methods, methods of sintering, final treatment and sterilization).
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W02
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów.
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań