Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bioceramics
Efekt kształcenia:
Student knows the principles for the assessment of physico-chemical and biological ceramic implants in vitro and in vivo.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W04
    Ma podstawową wiedzę z zakresu biochemii i biologii umożliwiającą zrozumienie zjawisk występujących w podstawowych procesach biotechnologicznych, w tym dotyczących wytwarzania materiałów oraz sposobu biodegradacji tych materiałów.