Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bioceramics
Efekt kształcenia:
Student can propose methods to assess physicochemical and biological properties of ceramic implant materials and bioceramic composites.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U02
    Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki
  • IM2A_U16
    Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla podstawowych technologii materiałowych