Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bioceramics
Efekt kształcenia:
The student is aware of the therapeutic effects and the possible side effects of implant materials used in bone substitution
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
  • IM2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych