Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bioceramics
Efekt kształcenia:
The student knows the roles of bone substitutes, the principles for their selection and design. Student understands the importance of biomaterials engineering for medicine and economy.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
  • IM2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne