Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
BOS-2-112-OS-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-101-OS-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3
+
BOS-2-102-OS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-103-OS-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BOS-2-104-OS-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BOS-2-106-OS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BOS-2-107-OS-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BOS-2-108-OS-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BOS-2-109-OS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BOS-2-110-OS-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-
BOS-2-111-OS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-201-OS-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BOS-2-202-OS-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BOS-2-203-OS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-2-204-OS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BOS-2-205-OS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-206-OS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-207-OS-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BOS-2-208-OS-s 45 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 90 5
+
BOS-2-211-OS-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język Obcy B2+

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2+ w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BOS-2-210-OS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-302-OS-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BOS-2-304-OS-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
BOS-2-307-OS-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Praca dyplomowa

 
BOS-2-305-OS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-306-OS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Obieralne humanistyczne

2
 
BOS-2-301-OS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-303-OS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-