Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-101-GP-s 45 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 75 4
+
BGG-2-102-GP-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGG-2-103-GP-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
+
BGG-2-104-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-105-GP-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-106-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-107-GP-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-109-GP-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGG-2-110-GP-s 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 4
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-111-GP-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-201-GP-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGG-2-202-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-203-GP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-204-GP-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGG-2-205-GP-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-206-GP-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 4
+
BGG-2-207-GP-s 15 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
BGG-2-209-GP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

GiG_2st_przedmiot obcojęzyczny obieralny

3
 
BGG-2-210-GP-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-211-GP-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Język Obcy B2+

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2+ w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGG-2-208-GP-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-212-GP-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-213-GP-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów wszystkich wydziałów - język rosyjski w pracy i biznesie
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-215-GP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-216-GP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Humanistyczno-społeczne

 
BGG-2-304-GP-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-305-GP-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-301-GP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+
BGG-2-302-GP-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Obieralne ekonomiczne

2
 
BGG-2-307-GP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-308-GP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-