Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

 
ZIE-1-101-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-102-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZIE-1-103-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZIE-1-104-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIE-1-105-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-107-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

 
ZIE-1-201-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIE-1-202-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-203-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-204-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-205-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)

0
 
ZIE-1-206-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZIE-1-207-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZIE-1-208-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZIE-1-209-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZIE-1-210-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Moduł obieralny (2 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS.

9
 
ZIE-1-211-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-212-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-213-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

 
ZIE-1-301-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIE-1-302-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIE-1-303-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-304-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

0
 
ZIE-1-305-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-306-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-307-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-308-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-310-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduł obieralny (3 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły w łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

Z_iie3_pusta

 

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

 
ZIE-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-402-n 14 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
ZIE-1-403-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-404-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZIE-1-406-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-
ZIE-1-411-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZIE-1-407-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-408-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-409-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-410-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-417-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Moduł obieralny (4 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZIE-1-412-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Semestr 5, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

 
ZIE-1-501-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-502-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-503-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIE-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-505-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
ZIE-1-506-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-508-n 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 2
-

Moduł obieralny (5 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZIE-1-509-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Semestr 6, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Seminaria/praktyki

 
ZIE-1-606-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Moduł obieralny (6 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 15 ECTS

15
 
ZIE-1-601-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-603-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-604-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-605-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-607-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-609-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-610-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-611-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Moduły obieralne w j. obcym - IiE 1 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZIE-1-613-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZIE-1-614-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduł obieralny (4 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZIE-1-004-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-005-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-006-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-007-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-008-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-010-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-011-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Moduł obieralny (5 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZIE-1-012-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-013-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Macioł Andrzej).
Rozmyte systemy wspomagania decyzji
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-014-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-015-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Wolak Jacek).
Ilościowe miary ryzyka rynkowego
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-016-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Moduł obieralny (6 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 15 ECTS

15
 
ZIE-1-018-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-020-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-021-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-022-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-023-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-024-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-025-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-026-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Moduły obieralne w j. obcym - IiE 1 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZIE-1-027-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZIE-1-028-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Moduł obieralny (3 semestr IiE)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły w łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

Z_iie3_pusta

 
ZIE-1-001-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-002-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Urbański Stanisław).
Międzynarodowe inwestycje finansowe
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-003-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-