Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-103-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-105-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozatechniczne

 
JBF-3-101-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 3
-
JBF-3-104-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-203-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozatechniczne

 
JBF-3-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-303-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-401-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-402-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Semestr 5, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-502-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-503-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozatechniczne

 
JBF-3-504-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 5
-

Semestr 6, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-601-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-602-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-603-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Semestr 7, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-702-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-703-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Semestr 8, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-801-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-802-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-803-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z poniższej listy.

3
 
JBF-3-001-s 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 20 3
-
JBF-3-002-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-003-s 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-005-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
JBF-3-006-s 25 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 45 4
-
JBF-3-007-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Techniki membranowe i ich zastosowania
14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-008-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-009-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+
JBF-3-010-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JBF-3-011-s 28 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+
JBF-3-015-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-016-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JBF-3-019-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Tarasiuk Jacek).
Modelowanie komputerowe i metody doświadczalne w biomechanice
14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JBF-3-021-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-024-s 40 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 60 4
+