Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
MEI-2-101-EI-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-2-103-EI-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MEI-2-105-EI-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-2-106-EI-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-107-EI-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-108-EI-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-109-EI-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-2-110-EI-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-2-112-EI-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Blok przedmiotów obieralnych sem. I

Zasady wyboru grup/modułów: Student dokonuje dobrowolnego zapisu przez platformę Wirtualna Uczelnia w terminie 7 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Student nie otrzymuje punktów ECTS.

0
 
MEI-2-113-EI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Przedmiot obieralny humanistyczny (II stopień)

3
 
MEI-2-102-EI-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-2-104-EI-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne przez specjalność

 
MEI-2-203-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-2-204-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Pozostałe podstawowe

 
MEI-2-201-EI-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MEI-2-202-EI-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Blok przedmiotów obieralnych sem. II

Zasady wyboru grup/modułów: Wybierają 1 przedmiot z poniższej listy

5
 
MEI-2-207-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-2-208-EI-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-2-209-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-2-210-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy na poziomie B2+

2
 
MEI-2-205-EI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
MEI-2-214-EI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
MEI-2-215-EI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Obcojęzyczny przedmiot obieralny (ETI II stopień)

3
 
MEI-2-206-EI-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-211-EI-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-212-EI-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-213-EI-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne przez specjalność

 
MEI-2-302-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-303-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Pozatechniczne

 
MEI-2-301-EI-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 1
-

Praca dyplomowa

 
MEI-2-304-EI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych sem. III

Zasady wyboru grup/modułów: Wybierają 1 przedmiot z poniższej listy

3
 
MEI-2-305-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-306-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-307-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-308-EI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+