Uwagi:

 1. Zajęcia dydaktyczne
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW oraz Uchwałą Rady Wydziału Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej doktoranci zobowiązani są do 60 godzin dydaktyki rocznie.
 2. Przedmioty i kredyty
  Program studiów stanowią zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe. Plan przedmiotów wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS na kolejny rok akademicki doktorant powinien złożyć do 10 września (doktoranci 1 roku do końca września). Decyzję o ewentualnych zamianach przedmiotów podejmuje każdorazowo kierownik SD. Podczas 4-letnich studiów doktorant zobowiązany jest do uzyskania 30 ECTS, ma jednak prawo do realizacji przedmiotów, których łączna liczba kredytów ECTS nie przekracza 45.
 3. Praktyka zawodowa
  W ramach samodzielnych zajęć dydaktycznych na semestrach 5. lub/oraz 6. doktoranci realizują praktykę zawodową (15 godzin łącznie). Raporty z przebiegu zajęć składają prowadzącemu przedmiot, informując o napotkanych problemach.
 4. Język studiów
  Przedmioty, których nazwy podane są w języku angielskim są prowadzone w tym języku.

Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFI-3-102-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Pozatechniczne

 
JFI-3-103-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
JFI-3-104-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 3
-

Obieralne 1 lub 2 sem., SD

Zasady wyboru grup/modułów: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

 
JFI-3-101-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
+

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFI-3-203-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Pozatechniczne

 
JFI-3-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-

Obieralne 1 lub 2 sem., SD

Zasady wyboru grup/modułów: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

 
JFI-3-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFI-3-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Obieralne sem. 3, SD

Zasady wyboru grup/modułów: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

8
 
JFI-3-301-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
JFI-3-302-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFI-3-405-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Pozatechniczne

 
JFI-3-402-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Praca dyplomowa

 
JFI-3-403-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Obieralne sem. 4, SD

Zasady wyboru grup/modułów: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

4
 
JFI-3-401-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
JFI-3-404-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
JFI-3-406-s 20 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Semestr 5, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFI-3-505-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Obieralne sem. 5, SD

Zasady wyboru grup/modułów: Student powinien wybrać jeden z dwóch proponowanych przedmiotów.

5
 
JFI-3-501-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 5
-
JFI-3-502-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 5
-

Semestr 6, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFI-3-603-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
JFI-3-602-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 7, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFI-3-702-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 8, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFI-3-802-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
JFI-3-801-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-