Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-2-106-DE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Inżynierskie

 
JFM-2-107-DE-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-2-109-DE-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 4
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-101-DE-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+
JFM-2-102-DE-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFM-2-103-DE-s 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 90 4
-
JFM-2-104-DE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-2-105-DE-s 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 14 2
+

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-2-206-DE-s 15 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 33 3
-
JFM-2-207-DE-s 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 3
+
JFM-2-208-DE-s 30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 40 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-201-DE-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-2-202-DE-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-2-203-DE-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-205-DE-s 20 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
-

Język obcy B2+

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFM-2-204-DE-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-2-211-DE-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-2-212-DE-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-2-213-DE-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-2-214-DE-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Moduł obieralny w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmiot w języku obcym za 3 ECTS z oferty wydziału bądź ogólnouczelnianej.

3
 

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-2-304-DE-s 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Pozatechniczne

 
JFM-2-303-DE-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 5
-

Praca dyplomowa

 
JFM-2-301-DE-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+
JFM-2-302-DE-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-2-002-DE-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-2-004-DE-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-2-006-DE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-2-009-DE-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-025-DE-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

 
JFM-2-001-DE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-003-DE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-013-DE-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-2-014-DE-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-015-DE-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-
JFM-2-016-DE-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
JFM-2-017-DE-s 30 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 44 4
+
JFM-2-019-DE-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-022-DE-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFM-2-023-DE-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFM-2-024-DE-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+

Pozatechniczne

 
JFM-2-007-DE-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JFM-2-008-DE-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JFM-2-021-DE-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-005-DE-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFM-2-010-DE-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFM-2-011-DE-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-