Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-2-106-TO-s 18 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
JFM-2-107-TO-s 20 0 15 8 0 0 0 0 0 0 0 43 3
-
JFM-2-108-TO-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 4
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-101-TO-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+
JFM-2-102-TO-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFM-2-103-TO-s 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 90 4
-
JFM-2-104-TO-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-2-105-TO-s 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 14 2
+

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-2-206-TO-s 20 0 30 8 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+
JFM-2-207-TO-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-2-208-TO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-201-TO-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-2-202-TO-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-2-203-TO-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-205-TO-s 20 0 30 8 0 0 0 0 0 0 0 58 5
-

Język obcy B2+

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFM-2-204-TO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-2-211-TO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-2-212-TO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-2-213-TO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-2-214-TO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Moduł obieralny w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmiot w języku obcym za 3 ECTS z oferty wydziału bądź ogólnouczelnianej.

3
 

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-2-304-TO-s 12 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 33 2
-

Pozatechniczne

 
JFM-2-303-TO-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 5
-

Praca dyplomowa

 
JFM-2-301-TO-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+
JFM-2-302-TO-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-2-003-TO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-2-009-TO-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-011-TO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFM-2-018-TO-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFM-2-020-TO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-2-024-TO-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-2-025-TO-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-2-026-TO-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Inżynierskie

 
JFM-2-001-TO-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-002-TO-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFM-2-013-TO-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-2-014-TO-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-015-TO-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-
JFM-2-016-TO-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
JFM-2-017-TO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 44 4
+
JFM-2-019-TO-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-022-TO-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFM-2-023-TO-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+

Matematyka

 
JFM-2-012-TO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozatechniczne

 
JFM-2-006-TO-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JFM-2-007-TO-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JFM-2-021-TO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-004-TO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFM-2-005-TO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-2-008-TO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFM-2-010-TO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-